The best design articles every day

GDPR и лични данни за клиентите

GDPR (General Data Protection Regulation) Това е Регламент, приет от Европейският съюз, който се прилага пряко в България. За бизнеса това означава много нови правила за защита на личните данни. Личните данни в модерния бизнес свят са изключително важен актив....

Видове документи

Видове документи: заявление, жалба, CV, автобиография, декларация, служебна бележка, удостоверение, пълномощно, организационно-разпоредителни документи, справочно-информационни документи, делово писмо, препоръка, характеристика, доклад, докладна записка, договор. Видове документи След като се определи целта на документа, следва да се избере подходящия вид документ. Лесно...

Видове трудови договори

Какво представлява трудовият договор? Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Трудовият договор се сключва в писмена...

Електрорен подпис (доставчици на ел. подписи – информационно обслужване, спекът нет и др.)

Какво представлява Електронният подпис: Електронният подпис е  средство, което ви осигурява възможността единствено вие  да напишете електронни документи от ваше име. За да се сдобиете  с такъв подпис, трябва първо да изберете доставчик на удостоверителни услуги.Трябва да подадете писмено искане...

Преговори

Преговори – подготовка, етапи, методи, цели. Организация, стратегия и тактика на междуфирмените преговори. Умение за водене на преговори. Преговори: Преговорите са процес на сближаване на позициите на страните на максимално изгодни условия. В преговорите ние можем да променяме първоначалните условия...

Работа на граждански договор

Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор? Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са...

The best design articles every day

GDPR и лични данни за клиентите

GDPR (General Data Protection Regulation) Това е Регламент, приет от Европейският съюз, който се прилага пряко в България. За бизнеса това означава много нови правила за защита на личните данни. Личните данни в модерния бизнес свят са изключително важен актив....

Видове документи

Видове документи: заявление, жалба, CV, автобиография, декларация, служебна бележка, удостоверение, пълномощно, организационно-разпоредителни документи, справочно-информационни документи, делово писмо, препоръка, характеристика, доклад, докладна записка, договор. Видове документи След като се определи целта на документа, следва да се избере подходящия вид документ. Лесно...

Видове трудови договори

Какво представлява трудовият договор? Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Трудовият договор се сключва в писмена...

Електрорен подпис (доставчици на ел. подписи – информационно обслужване, спекът нет и др.)

Какво представлява Електронният подпис: Електронният подпис е  средство, което ви осигурява възможността единствено вие  да напишете електронни документи от ваше име. За да се сдобиете  с такъв подпис, трябва първо да изберете доставчик на удостоверителни услуги.Трябва да подадете писмено искане...

Преговори

Преговори – подготовка, етапи, методи, цели. Организация, стратегия и тактика на междуфирмените преговори. Умение за водене на преговори. Преговори: Преговорите са процес на сближаване на позициите на страните на максимално изгодни условия. В преговорите ние можем да променяме първоначалните условия...

Работа на граждански договор

Какво е граждански договор? Кога и в каква форма се сключва граждански договор? Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено “изпълнител” се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени “възложител” да предостави определен производствен резултат. В закона са...