Успешна презентация

Информационно осигуряване на маркетинговата дейност. Външни и вътрешни източници на информация. Маркетингова информационна система. Техники и инструменти за събиране, сортиране и селекция на информацията. Успешни презентации. Запознаване с технологията и съдържанието на различни видове маркетингови проучвания – какво трябва да знае фирмата, за да има печеливша пазарна ниша. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност Маркетинговата дейност като една от най-важните функции…

Търговска марка

Какво е търговска марка? Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава ( индивидуализира ) стоките  или услугите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации…

Рекламна агенция

Какво представлява рекламната агенция? Рекламната агенция е дъщерно предприятие на рекламодателя или самостоятелна агенция, специализирана в областта на рекламата. Тя може да е фирмена агенция, посредническа агенция, специализирана агенция, агенция за пълно обслужване. Чрез рекламните канали рекламодателя осъществява връзка с аудиторията и предава посланието. Канала интегрира в идеален вид медийните носители, които са материалния посредник за пренасяне на рекламата до…

Регистрация на домейн и хостинг (например в Суперхостинг)

Какво представлява домейн и хостинг? Домейнът е вашата Интернет самоличност. Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Той може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност. Понятието хостинг произлиза от думата host в английския език и буквално преведено означава – домакин, стопанин, съдържател.…

Онлайн маркетинг

Какво представлява онлайн маркетинга? Онлайн маркетингът е стратегия, която помага да се изгради репутация на бранда и да се „покаже“ онлайн. За тази основна цел се използват различни интернет инструменти и похвати. Онлайн или интернет маркетинг всъщност включва всички инструменти, стратегии или методи, които помагат на марката да стане по-популярна и в следствие на това да увеличи продажбите. Основната цел…

Маркетингова политика

Маркетингова политика и управление на маркетинга Маркетинг-микс Жизнен цикъл на стоката – видове и фази Техники и инструменти за управление на маркетинга Маркетингова политика и управление на маркетинга Маркетинг микс комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажби на целевия пазар. Състои се от 4 елемента (4P) product продуктовата политика pricing ценова политика…

Маркетинг и маркетингово проучване

Какво представлява маркетинга и маркетинговото проучване? Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. То търпи постоянно развитие. Първоначално се ограничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широко възприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес…

Facebook – най-голямата социална мрежа в света

Facebook (Фейсбук) е уебсайт, най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света, предлагана на над 70 езика, включително и на български. Открита е на 4 февруари 2004 г., управлява се и се притежава от частната фирма „Facebook, Inc.“  със седалище в гр. Менло Парк, щата Калифорния, САЩ. Потребителите на социалната мрежа се групират по географско положение, месторабота, учебни заведения, интереси и…