Писател

Същност Писател e човек, който се занимава със създаването на писмени произведения, предназначени за обществена, а не лична употреба. Човек, който пише литературни текстове непрофесионално, в името на своя лична нужда, за която няма читатели и аудитория, се нарича графоман. За някои писатели това е професия и когато основната част от доходите им идва от писането на литературни произведения, те…

Патент и полезен модел (Патентно ведомство)

Разлика между патент и полезен модел Патентът представлява юридически инструмент, с който Вие да защитите Вашата вече обективирана в конкретно изделие иновация, като изобретение. Патент се издава за изобретения, които са патентоспособни. Какво означава това? За да бъде едно изобретение патентоспособно, то трябва да е ново, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложимо. Ново е всяко изобретение, което…

Застраховане – застрахователен брокер (КФН)

Какво е необходимо за регистрация на застрахователен брокер? Какво представлява застрахователния брокер Застрахователно и презастрахователно посредничество е извършване по занятие на дейност, изразяваща се в оказване на съдействие при подготовката, сключването и изпълнението на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на застрахователни услуги, на такива договори и в съдействие във връзка…

Застраховане – застрахователен агент (КФН)

Характеристика Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани. Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания…

Електронен онлайн магазин

Какво е електронен магазин? Електорният магазин е уеб сайт, чрез който се осъществяват продажби на стоки през Интернет. Или казано просто – това е електронен бизнес, най-близкият до традиционната търговия. Електронният магазин представлява софтуер (програма), която позволява на търговеца да представи стоките и услугите си в интернет, а  клиентите – да изберат желаната стока и да извършат заплащане по някой…

Дистрибуция

Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори Типове и видове канали за дистрибуция. Каналите за дистрибуция, известни още като маркетинг канали (marketing channels), са свързани с различните начини на придвижването и разпределението на продуктите от производителя до крайния потребител. Всеки един вид маркетинг канал притежава своите плюсове и минуси и правилният избор има изключително голямо занчение…

Аптека

Какво е необходимо за да си отворим аптека? За какво ни служи аптеката? Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско предписание и без лекарско предписание на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Как да започнем? За да имаме…

Start-up и финансиране

Какво е Start-up Според серийния предприемач и създател на Customer Development методологията – Стив Бланк, има шест различни вида start-up компании. Основатели на всички са „предприемачи“, но има разлики между начините за финансиране и стратегиите им. Лайфстайл бизнес – Работиш това, към което изпитваш страст: Лайфстайл предприемачите живеят живота, който обичат, работят единствено за себе си и преследват своята лична…