Фрилансър

С какво се занимава фрилансъра: Това е човек, който работи по проекти за различни компании вместо като служител само за една компания. Фрилансърите имат свободата да избират и подбират своите проекти и компаниите (клиентите), с които искат да работят. Като фрилансъри обикновено се сочат хората, които работят на свободна практика в различни области. Не всяка професия обаче позволява преминаването към…

Фризьор

Какво представлява фризьорството? Фризьорството е изкуството да се подстригва и подрежда косата на човек в съответствие с модните тенденции и индивидуалните характеристики. Продуктът от този процес се нарича прическа. Включва освен подстригване, също и къдрене на косата, боядисване, сушене и други дейности, свързани с придаване стил на косата. Някои от атрибутите, използвани във фризьорството, са набор от ножици, машинка за…

Търговска марка

Какво е търговска марка? Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава  ( индивидуализира ) стоките  или услугите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации…

Туроператор, туристически агент

Необходими условия за регистриране като туроператор / туристически агент. Общо описание. Фирмата, която организира екскурзия (която създава туристическия пакет) се нарича Туроператор. А тази, която  продава екскурзиите на другите, се нарича Туристически агент. Разбира се, туроператорите също така сами продават екскурзиите. Няма проблем една фирма в един случай да действа като Туроператор, а в друг – като Туристически агент. Необходими…

Рекламна агенция

Какво представлява рекламната агенция? Рекламната агенция е дъщерно предприятие на рекламодателя или самостоятелна агенция, специализирана в областта на рекламата. Тя може да е фирмена агенция, посредническа агенция, специализирана агенция, агенция за пълно обслужване. Чрез рекламните канали рекламодателя осъществява връзка с аудиторията и предава посланието. Канала интегрира в идеален вид медийните носители, които са материалния посредник за пренасяне на рекламата до…

Регистрация на ЮЛНЦ (Регистър Булстат)

Регистрация на ЮЛНЦ Какво представлява ЮЛНЦ ( юридическо лице с нестопанска цел ) : Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са всички неправителствени оргазнизации (НПО)  – фондации и сдружения). Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. За учредяване на фондация е достатъчно да има едно лице – учредител, без…

Регистрация на ООД

Какво представлява ООД: Дружество с ограничена отговорност (ООД)  е капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с капиталовата си вноска в дружествения капитал. Капиталът е разделен на дялове, като не е задължително те да са равни . Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който…

Регистрация на ЕООД

Какво представлява ЕООД: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала. Минимално необходимият капитал за учредяване на ЕООД е в размер…

Регистрация на домейн и хостинг (например в Суперхостинг)

Какво представлява домейн и хостинг? Домейнът е вашата Интернет самоличност. Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Той може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност. Понятието хостинг произлиза от думата host в английския език и буквално преведено означава – домакин, стопанин, съдържател.…