С какво се занимава фрилансъра:

Това е човек, който работи по проекти за различни компании вместо като служител само за една компания. Фрилансърите имат свободата да избират и подбират своите проекти и компаниите (клиентите), с които искат да работят.

Като фрилансъри обикновено се сочат хората, които работят на свободна практика в различни области. Не всяка професия обаче позволява преминаването към свободна практика.

Фрилансингът е най-популярен сред артистичните професии – художници, фотографи, журналисти, преводачи, графични, интериорни и уеб дизайнери, но е характерен също за счетоводители, програмисти и консултанти.

Фрилансърите понякога биват представлявани от компания или агенция, която препродава техният труд на крайни клиенти. В други случаи, фрилансърите работят независимо и използват професионални контакти или уеб страници, за да намират работа.

Често срещани професии, при които работата включва свободна практика са свързани с : музика, журналистика, предпечат, писане на сценарии, заснемане на филми, актьорска игра, фотожурналистика, козметика, редакторска работа, фотография, организиране и планиране на събития, редакция и коригиране на текст, програмиране, уеб дизайн, графичен дизайн, разработване на уеб сайтове, консултантска дейност, ръководене на екскурзии, частни уроци, редактиране на видео, произвеждане на видео, преводаческа дейност, илюстриране и други.

При това да са си сами шефове фрилансърите  имат предимство, че няма да загубят работата си, но никой не е застрахован ако нямат достатъчно клиенти, поръчки и оферти, това също може да доведе до загуба на работата. Някои от тях работят постоянно, дори и през почивните  дни, но ако харесват работата си и не я приемат като задължение, едва ли ще имат проблем с това . Някои от облагите на постоянната работа са: платен отпуск, пенсия, застраховка, платен болничен и др. При самонаетите тези преимущества липсват, освен ако самите те не си ги осигурят.

Установени практики и възнаграждение

Установените правила при работа на свободна практика зависят от професията и се променят с времето. При консултантска дейност може да се изисква клиентът да подпише договор. От друга страна, при журналисти и автори, фрилансърите може да работят без заплащане или „по спецификация“, за да изградят репутацията си или да установят връзка с издател. Някои фрилансъри може да извършат писмена оценка на работата и да изискат депозит от клиента.

Заплащането при работа зависи от професията, уменията и опита. Фрилансърите може да изискват заплащане на ден, час, за завършена част от проект или за цял проект. Заплащането може да бъде изцяло предварително, определен процент предварително или само след завършване на проект. При сложни проекти може да бъде сключен договор, в който да бъде описан график на плащания, на база на постигнати конкретни цели и резултати. Един от недостатъците на работата на свободна практика е, че заплащането не е гарантирано и работата може да бъде много несигурна. При писатели и други хора на изкуството, работата на свободна практика често включва хора, които създават произведения по своя инициатива, след което търсят издател. В много случаи създателят на произведението запазва авторските права и ги продава на издатели за определен период от време.

Правни аспекти: За разлика от хората на трудов договор, самонаетите лица (фрилансъри) са длъжни да се осигуряват според КТ (кодекса на труда). Самонаетите лица сами си плащат осигуровките за пенсия, инвалидност поради общо заболяване, осигурителен стаж и възраст, наследствена пенсия и данък общ доход. Всяка година трябва да попълват данъчна декларация на приходите и разходите. Те нямат годишни надбавки, но могат да получават данъчни облекчения от бизнес разходите си, като такива например, могат да се зачислят наем за офис помещение, заплати на работници, бизнес ставки и др.

Фрилансърите често трябва самостоятелно да се справят с договори, правни казуси, счетоводство, маркетинг и други бизнес функции. Използването на професионалисти за въпросните услуги може да се окаже значителен разход. Работното време може да премине стандартната продължителност на работния ден и работната седмица. Европейската комисия не дефинира фрилансърите в нито един законов текст. Въпреки това, Европейската комисия описва работещ за себе си човек като: „извършващ дейност за собствена облага в съгласие с местното законодателство“.

Сигурност: Съществуват практики за повишаване на сигурността при работа на свободна практика. Сайтове като upwork.com работят с фирми и фрилансъри от цял свят от всички възможни области – информационни технологии, софтуер, програмиране, развлекателната индустрия, предпечат и текстообработка, въвеждане на данни и други. Сайтът-посредник сключва договор с работодателя. При нарушаване на условията в договора от страна на работодателя (например неплащане за извършена работа), неговият акаунт бива блокиран. Има наказания за работодатели, които искат да им бъде свършена работа без заплащане. В този сайт мненията на фрилансърите за фирмите-възложители са публични. При некоректно поведение на работодател, дори и фирмата да е клиент от години, и за това време да е донесла стотици хиляди на Upwork като посредник, акаунтът ѝ се изтрива.

Източници:

https://bg.wikipedia.org/

http://www.img-academy.com/