Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който е способен да идентифицира и отличава  ( индивидуализира ) стоките  или услугите пуснати на пазара на едно предприятие от тези на конкурентите. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци“.

Основната функция на търговската марка е да идентифицира търговския произход на даден продукт и / или услуга. Тя предлага послание за качеството на стоките и / или услугите на предприятието, като по този начин улеснява избора на потребителя. Търговската марка се използва обикновено за рекламни  цели и също така функционира като инвецтиционен инструмент, тъй като търговските марки могат да бъдат прехвърляни и лицензирани.

Какво е необходимо да направите, за да регистирате търговската си марка?

На първо място марката трябва да отличава стоките и услугите Ви от тези на другите.Трябва да има отличителен характер и не трябва да описва това, което продавате.

На второ място, за да сте сигурни, че марката Ви не влиза в конфликт с дуги регистрирани марки или други марки, които са в процедура по регистрация, трябва да направите проучване  в националната база данни за марките или например с базата данни Tmview.Там може да намерите национални, европейски и международни марки, които са защитени у нас.

Ако марката Ви е идентична или сходна с регистрирана или със заявена, която е в процедура по регистрация, рискувате заявката Ви да бъде отхвърлена.

На трето място, не забравяйте, че защитата на Вашата марка е валидна само за страната или за региона, където е регистрирана.

Основни изисквания за регистрация на търговска марка:

  Те са два различни вида изисквания

Първият вид се отнася до основната функция на търговската марка, а именно функцията й да разграничава / отличава продуктите или услугите на едно предприятие от продуктите или услугите на други. Търговската марка трябва да се различава / отличава между различните продукти.

Вторият вид изискване се отнася до евентуалните увреждащи последици, до които дадена търговска марка може да доведе, ако например има подвеждащ характер или ако нарушава обществения ред или морал.

Изискване за отличителност

За да функционира даден знак като търговска марка, той трябва да бъде отличителен или да притежава отличителен характер. Знак, който не е отличителен, не може да помогне на потребителят, поради което неговата регистрация трябва да бъде отказана или недопусната.

Родовите термини, описателни знаци, други знаци, които нямат отличителен характер , чужди скриптове и транслитерации не притежават отличителност.

Търговски марки, които биха могли да заблудят обществеността относно естеството, качеството или други характеристики на стоките или географския им произход, не са в интерес на обществеността и не отговарят на изискванията за регистрация.

Знаци, които частично водят до заблуждение, противоречащи на обществения ред и добрите нрави, позоваващи се на географски произход, знаци запазени за използване от държавата ( например гербове), публични институции или международни организации също са изключени от регистрация поради обществен интерес.

Какво трябва да направите?

Ако искате да регистрирате своята марка, трябва да подадете заявка.

Това може да направите онлайн чрез уебсайтът на Патентното ведомство на Република България, ( по факс) по имейл или да разпечатате и да попълните формуляра, който е на разположение в уебсайтът.

Каква информация трябва да съдържа заявката?

  Заявката трябва да съдържа:

  • Вашето име, адрес и данни за контакт
  • Изображение на марката и посочване на вида марка
  • Списък на стоките и / или услугите, за които желаете да регистрирате марката си

Мога ли да направя заявка на моето име или на името на моята фирма?

Физически или юридически лица могат да подадат заявка. Важно е да знаете,че марката ще бъде регистрирана на името на заявителя.

Колко време трае закрилата?

Когато Вашата марка е регистрирана, тя е защитена за 10 години от датата на подаване на заявката. Можете да подновите регистрацията за допълнителни периоди от 10 години, като заплатите съответната такса.

 Колко време отнема да регистрирате търговската си марка?

Когато подадете заявка, тя трябва да премине през експертиза. Ако Патентно Ведомство реши, че заявката за марка може да бъде регистрирана, тя ще бъде публикувана в Официалният бюлетин.

Възможно е да има забавяне при обработката на заявката Ви, ако се наложи да се отсранят недостатъци.

Според законодателството има тримесечен срок  за подаване на опозиция и възражение. Ако в този срок такива не бъдат подадени, марката ще бъде регистрирана. Няма значение колко време трае процесът. Ако марката Ви е регистрирана, тя е защитена от датата, на която сте подали заявката.

Колко струва?

Има основни такси за подаване на завка до 3 класа стоки или услуги.

Има и такса за долълнителни класове. Дължи се и такса за регистрация.

Ако искате да подновите своята марка, трябва да заплатите определена такса за подновяване. Можете да видите съответните такси и начините на плащане в сайтът на Патентното ведомство на Република България.

Не е задължително да регистрирате своята марка, но регистрирайки я , ще имате изключителното право, което можете да приложите в случай на нарушение. Важното е че, когато имате регистрирана марка, е по лесно да докажете нейното съществуване, собственост и обхват на закрила.

Източници:

https://www.ktpatent.com/

https://bg.wikipedia.org/

http://www.bpo.bg/