Какво представлява домейн и хостинг?

Домейнът е вашата Интернет самоличност. Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Той може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност.

Понятието хостинг произлиза от думата host в английския език и буквално преведено означава – домакин, стопанин, съдържател. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден сървър, който има директна свързаност към интернет.

Казано с други думи, услугата уеб хостинг ви позволява:

 • Да разположите и управлявате вашият уебсайт на отдалечен сървър, който има директна свързаност към интернет.
 • Вашият сайт да бъде онлайн 24 часа/365 дни в годината от всяко кътче на Уеб.
 • Да имате собствен имейл и множество пощенски кутии с едно и също име на домейн:

email@име-на-домейн.tld

 • Да използвате предоставено на сървъра пространство, за съхранение на информация, с висока сигурност и защита, както и възможност за оторизиран достъп до нея по всяко време и от всеки компютър в интернет.
 • Да станете част от прогресивното развитие на световната мрежа и да бъдете забелязани.

 Специални (premium) домейни:

Специалните (premium) домейни се различават от стандартните домейни с това, че са с по-атрактивни имена, т.е. имена, към които има голям интерес. Обикновено това са имена, които са кратки, лесни за изписване и запомняне, съвпадащи с популярни думи или словосъчетания, имена на известни личности, събития, места, модни тенденции, известни марки и т.н.

Специалните (premium) домейни могат да са нови домейни, както и такива, които са били регистрирани (активни) за определен период от време.

При домейните, които се регистрират за пръв път, цената за регистрация се определя единствено от това колко е атрактивно името на домейна. При premium домейните, които за определен период са били регистрирани и активни, освен името на домейна от значение за формирането на цената са неговата история, популярността на сайта, с който е бил асоцииран домейна, „възрастта“, икономическите тенденции и др.

Въпреки че името на домейна не е основен фактор за развитието и популярността на даден уеб сайт, асоциирането на сайта с атрактивен (premium) домейн  му дава известно предимство, поне при директните посещения. В този случай името на домейна не играе съществена роля, тъй като почти навсякъде линкът е скрит зад заглавието на сайта, а не зад името на домейна.  Когато обаче трафикът се реализира чрез директни посещения, т.е. потребителите въвеждат директно името на домейна в адресната лента на браузъра, premium домейните определено са с предимство. Предимството от това, че premium домейните по-лесно се запомнят от потребителите, а когато името е ясно не се налага да се ползва търсачка или да се търсят линкове от други сайтове.

Какво е необходимо, за да регистрирате име на домейн?

Първото  условие, за да регистрирате  име на домейн е избраното от вас име да е свободно, т.е. да не е регистрирано от друг потребител. Второто условие е да заплатите годишната такса за правото на ползване на определено име за определен период.

Забележка: Потребителят, регистрирал име на домейн, има пълното право да се разпорежда с това име за периода, за който е заплатил.

Домейн .com е един от първите и най-разпространени домейни от първо ниво. Идва от съкращение на английската дума „commercial“ (комерсиален). Може да се използва като домейн разширение за всеки един уеб проект.

Цени за регистрация и подновяване на специални (premium) домейни:

Специалните (premium) домейни се предлагат на по-високи цени в сравнение със стандартната цена за домейни от същата област. Цените започват от няколко десетки долара, като могат да достигнат до стотици хиляди долари. Цената се определя от регистъра или регистраторите, в зависимост от това колко атрактивно е името, възрастта и историята на домейна, популярността, икономическите тенденции  и т.н.

При някои от premium домейните по-високата цена се заплаща еднократно, като всяка следваща година цената за подновяване на домейна е стандартна за областта от която е домейна.

Има обаче и такива premium домейни, за които цената за подновяване е равна или близка до цената на регистрация.

Кои домейни ще се предлагат като premium, както и на какви цени, се определя от регистъра или регистраторите, които предлагат домейните.

Съвети, които ще ви помогнат при избора на домейн:

 1. Възможно най-кратко име на домейн

Домейнът трябва да е кратък, за да може лесно да бъде запомнян и изписван. Към момента, при най-популярните разширения (.com, .net, .eu и .bg), Колкото по-кратко име изберете, толкова по-лесно вашите потребители ще ви откриват в глобалната мрежа.

 1. Да се запомня лесно и да не предизвиква объркване при изписването
 2. Името на домейна да дава представа за съдържанието на сайта и да бъде лице на вашият бизнес в интернет
 3. Разширението на домейна – .com, .net, .bg, .guru, .clothing, .holdings, .org или друго

Безспорно най-популярното разширение в интернет към момента е .com. Това означава, че ако вие продавате маратонки и сайтът ви се казва maratonki.com, а този на вашият конкурент – maratonki.net, вероятността потребителите да изпишат първо вашият домейн е по-голяма. В случай че създавате комерсиален сайт , най-добре е да запазите името в няколко разширения, с всички по-популярни като .com, .net, .bg, .info, .eu и други.

Идентификация на Регистранта

При регистрация на домейн от областта .bg Регистрантът задължително трябва да се идентифицира, чрез предоставяне на съответния документ за идентификация. Регистрантът може да бъде физическо или юридическо лице.

За физически лица идентификацията на Регистранта става чрез подписване на пълномощно, или заявка за регистрация.

За юридически лица трябва да се представят и съответните фирмени документи.

За всички фирми (организации), който са регистрирани в Търговския регистър, и може онлайн да се направи справка за тяхното актуално състояние, не се налага подаването на допълнителни документи за идентификация.

За останалите фирми (организации), които НЕ СА регистрирани в Търговския регистър и няма как онлайн да се направи справка за тяхното актуално състояние се налага подаване на документи, идентифициращи фирмата (организацията). В зависимост от статута на фирмата (организацията) такива документи са удостоверения за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, справка БУЛСТАТ и др.

Изисквания към Регистранта

Домейни от областта .BG могат да регистрират:

 • Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
 • Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.
 • Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн.